For English Press Here


הקדם תרופה  למכה   -  הדברת חדקונית הדקל ( עצי תמרים )

מרגליות סחר ושירותי חיטוי בע"מ הינה חברת חיטוי הקרקע
המובילה בישראל.החברה משקיעה משאבים רבים במחקר
ופיתוח לייעול העיבודהחקלאי ולהשבחת היבול, ומשווקת את
מיטב המוצרים בתחום.
 ייצור מכונות מיוחדות לחיטוי מושלם של הקרקע, כולל מכונת חיטוי קרקע באש 

 ביצוע כל סוגי חיטויי הקרקע
 יבוא ושיווק
מערכות השקיה ייחודיות 
 יבוא, ייצור ושיווק מיכון חקלאי ייעודי